Hjem

Bestil-tid-ikon

Selvbetjening

Hvem-ervi-ikon

Find_vej

Sygesikringskort

Generelt gælder at sygesikringen betaler for klinikkens ydelser mod at patienten har præsteret en elektronisk underskrift med sit sygesikringskort – dette skal derfor medbringes.

BESTIL TID ONLINE

Under “Selvbetjening” kan du bestille tid til konsultation, kommunikere med lægen og forny recepter.

Konsultationskvalitet

Lægeklinikken udleverer medicinliste samt mødekort for at minimere muligheden for fejlmedicinering og andre misforståelser.

Konsultationslængde

Der er afsat 15 minutter til en konsultation, inkl. papirarbejde. Tidsbegrænsningen bedes respekteret dels af hensyn til andre patienter dels af hensyn til praksis alm. drift, idet sygesikringens konsultationsbetaling svarer til den afsatte tid.

Åbningstider

Mandag
08:00-16:00
Tirsdag
08:00-16:00

Kronisk sygdom

Lægeklinikken fokuserer stærkt på forebyggelse, herunder forebyggelse af komplikationer til kronisk sygdom. I denne forbindelse tilbydes sukkersygepatienter, hjertepatienter, patienter med kronisk lungesygdom m. fl. en fast kvartårlig kontrol. Kontrollen er såfremt der indgår blodprøvesvar eller andre tidskrævende laboratorieundersøgelser delt i to besøg med ca. en uges mellemrum. Årsagen til denne opdeling er bl.a. at sikre svar på prøverne til lægesamtalen, så det bedste beslutningsgrundlag forefindes

Onsdag
08:00-17:00
Torsdag
08:00-16:00
Fredag
08:00-12:00

Akut sygdom

Lægeklinikken kan i hele åbningstiden kontaktes ved akut uopsættelig sygdom, anden akut sygdom vurderes og behandles efter tidsbestilling telefonisk eller tidsbestilling ved henvendelse i klinikken.

Bevægelseshandicappede

Der er adgang til klinikken via elevator.

Parkeringsforhold

Der er offentlig parkeringsplads på Rådhuspladsen.

Undersøgelser lægeklinikken bl.a. udfører

Blodprøvetagning.
Direkte bestemmelse i eget laboratorie af hb, INR, blodsukker, CRP.
EKG – elektrisk hjerte diagram
Hjemmeblodtryk (instruktion og udlåning af app.)
Lungefunktionsundersøgelse dels ved alm. peakflow, dels ved avanceret spirometri.
Allergiudredning via blodprøve-tagning.
Urindyrkning.

Rejsevaccinationer

Man skal sikre sig at grundvaccinationen mod difteri og stivkrampe (tetanus) stadig er gældende, i modsat fald skal der bestilles revaccination. Herudover er der ofte behov for vaccination mod smitsom leverbetændelse (hepatit A). Yderligere vaccinationer kan være ”nødvendige” afhængig af rejsemål, varighed af rejsen og indkvarteringsforhold, god hjælp til beslutning om vaccination fås på www.vaccination.dk Betalingen for selve vaccinationerne påhviler patienten selv. Lægeklinikken tager et honorar på kr 450 ved første vaccination. Rejsevaccinerne bestilles direkte af lægeklinikken fra apotek til patienten, som patienten selv afhenter og betaler på apoteket, eller købes i klinikken.

Influenzavaccination

Der gives ”gratis” influenza-vacc. til pensionister og kronisk syge. For øvrige betales der et honorar.