Meddelelser

Der kan ikke fornys recepter på stærk smertestillende medicin via sundhed.dk. Dette skal altid ske ved konsultation hos lægen med mindre andet er aftalt.

E-konsultation kan ikke bruges ved akutte henvendelser, da der er forlænget svar tid.
Ring til lægen ml. 8-9.

Da lægen af til må på kursus, kan der være lukket.

Der vil da blive henvist til en eller flere kolleger i byen, som vil hjælpe med det, der ikke kan vente, til der er åbent igen. Efter kl. 16 og i weekend og helligdage henvises til Lægevagten

LÆGEVAGTEN HAR TELEFON 7015 0700.

HUSK: Lægevagten er beregnet til akut opstået sygdom, der ikke kan vente til egen læge åbner igen. Ikke til almindelig receptfornyelse eller fordi tidspunktet er mere praktisk.