Meddelelser

Der kan ikke fornys recepter på stærk smertestillende medicin via sundhed.dk, Medicinkortet app. eller Min læge app. Dette skal altid ske ved konsultation hos lægen med mindre andet er aftalt. E-kons. må ikke bruges til bestilling af medicin. 

E-konsultation kan ikke bruges ved akutte henvendelser, da der er forlænget svar tid.
Ring til lægen ml. 8-9.

Da lægen af til må på kursus, kan der være lukket.

Der vil da blive henvist til en eller flere kolleger i byen, som vil hjælpe med det, der ikke kan vente, til der er åbent igen. Efter kl. 16 og i weekend og helligdage henvises til Lægevagten

LÆGEVAGTEN HAR TELEFON 1818

HUSK: Lægevagten er beregnet til akut opstået sygdom, der ikke kan vente til egen læge åbner igen. Ikke til almindelig receptfornyelse eller fordi tidspunktet er mere praktisk.