Uddannelseslæge hos Læge Lene Stigaard 2023

Et godt uddannelsessted. Sololæge og alligevel sammen med andre i Sundhedshuset Slagelse. Her er vi i alt 10 speciallæger i almen medicin/praktiserende læger fordelt på 5 klinikker. 2 sololæger, 2 klinikker med 2 læger og en klinik med 4 praktiserende læger. 4 af de 5 klinikker har uddannelseslæger. 

I min klinik har jeg en sygeplejerske ansat i 32 timer samt en lægesekretær på fuld tid. Og der er plads til dig. 

Vi sørger for, at der er et trygt og godt miljø. Du har dit eget konsultationsrum med alt tilbehør. Vi har endnu ikke ultralyd, men der vil blive søgt herom. 

Din uddannelssplan vil blive skræddersyet til dig, og der er daglig supervision. Du starter med en introduktionsdag i vores laboratorium og it-system, introduktionssamtale, justering og midtvejsevaluering følger med. 

Klinisk basisuddannelse Region Sjælland uddannelsesprogram findes på nedenstående link. Her finder du mange nyttige informationer. Her er også information om den videre uddannelse indenfor almen medicin i Region Sjælland

www.laegeuddannelsen.dk 

Region Sjælland afholder 4 uddannelsesdage i 2. del af KBU, to af dagene er tilrettelagt af almen medicinere. Der er en dag hos psykiatrien og en dag hos klinisk farmakologisk enhed. Dagene har til formål at etablere kontakt mellem uddannelseslægerne og drøfte faglige problemstillinger samt møde de lokale PUK og DYNAMU. 

Der er også etableret netværksgrupper, hvor KBU-læger mødes en gang om måneden. 

Som udgangspunkt følger vi de regningslinjer, som er udstukket af Dansk selskab for Almen Medicin (DSAM).